​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

VI Съезд профсоюза работников здравоохранения РФ

17.05.2015